Politica de confidențialitate

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal
1.1. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră
1.1.1. Solicitare informații de interes public
1.1.2. Newsletter
1.1.3. Cont de utilizator
1.2. Cum folosim datele dumneavoastră
1.2.1. Solicitare informații de interes public
1.2.2. Newsletter
1.2.3. Cont de utilizator
1.3. Transferul datelor către o terță parte
2. Securitatea datelor și perioada de stocare
2.1. Securitatea datelor
2.2. Perioada de stocare a datelor
3. Drepturile dumneavoastră
4. Date de contact

Centrul Cultural Expo Arte (în continuare „Expo Arte”), cu sediul social în București, Str. Batiștei nr. 14, sector 2, Cod fiscal 39702183, Operatorul site-ului www.expoarte.ro, declară că toate datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în acord cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 – GDPR; Legea nr. 190/2018).
Ce informații vă oferă această politică?
1. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră;
2. Cum folosim datele dumneavoastră;
3. Dacă divulgăm datele dumneavoastră către altcineva;
4. Ce drepturi aveți în legătură cu datele furnizate.

1. Prelucrarea datelor cu caracter personal
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
1.1. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră
În mod normal, puteți utiliza acest website fără să ne transmiteți niciun fel de informație cu caracter personal. Cu toate acestea, atunci când doriți să beneficiați de anumite secțiuni ale site-ului (ex. solicitare informații de interes public) trebuie să colectăm anumite informații despre dumneavoastră pentru a vă putea oferi serviciile solicitate. Astfel, în funcție de situație, putem prelucra o varietate de date, precum:
1.1.1. Solicitare informații de interes public
Atunci când doriți să ne adresați o solicitare în baza Legii nr. 544/2001 prelucrăm următoarele date cu caracter personal:
Nume, prenume, adresa fizică (după caz), adresa de e-mail (după caz), număr de telefon (opțional).
1.1.2. Newsletter
Atunci când ne solicitați să vă introducem în baza noastră de date pentru a primi informații privind organizarea de evenimente, tombole, concursuri, reduceri etc., prelucrăm adresa dumneavoastră de e-mail.
1.2. Cum folosim datele dumneavoastră
1.2.1. Solicitare informații de interes public
În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public suntem nevoiți să colectăm datele indicate la punctul 1.1.1. (nume, prenume, adresa fizică și/sau e-mail) pentru a vă putea răspunde la solicitarea/solicitările transmise.
În ceea ce privește sintagma „după caz” menționată la punctul 1.1.1., menționăm că există situații când persoana fizică nu deține și o adresă de e-mail, motiv pentru care va completa doar adresa fizică unde dorește să primească răspunsul. În măsura în care deține o adresă de e-mail, se poate completa cu aceasta.
Numărul de telefon este prelucrat de către noi doar în măsura în care ni-l transmiteți și îl vom folosi doar dacă ne sunt necesare anumite lămuriri pentru a putea da curs solicitării dumneavoastră.
1.2.1.1. Temeiul legal al prelucrării
Numele, prenumele, adresa de corespondență (fizică sau e-mail) se vor prelucra în scopul îndeplinirii unei obligații legale, astfel cum este prevăzută de art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR, raportat la dispozițiile Legii nr. 544/2001.
Numărul de telefon se va prelucra în scopul îndeplinirii intereselor noastre legitime de a lua legătura cu dumneavoastră într-un mod mai rapid, astfel cum este prevăzut de art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR.
1.2.2. Newsletter
Atunci când vă înregistrați pentru a primi informații precum cele arătate la punctul 1.1.2. prelucrăm adresa dumneavoastră de e-mail în scopul furnizării informațiilor.
1.2.2.1. Temeiul legal al prelucrării
Adresa de e-mail este prelucrată în baza consimțământului dumneavoastră prin introducerea adresei de e-mail și apăsarea butonului „Abonare” – art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.
1.2.3. Alte scopuri
De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră și pentru următoarele scopuri:
– Oferirea de servicii în strânsă legătură cu obiectul nostru de activitate;
– Comunicarea cu dvs. prin e-mail, telefon etc.;
– Îmbunătățirea serviciilor și sistemelor noastre în baza interesului nostru legitim;
– Asigurarea protecției și securității sistemelor noastre, detectarea și prevenirea fraudei, soluționarea diferitelor dispute.
Dacă sunteți de acord cu prelucrarea unor anumite tipuri de date prin intermediul fișierelor de tip cookies, vom prelucra aceste date astfel cum am descris în informarea cookies.
1.3. Transferul datelor către o terță parte
În principiu, Expo Arte nu transferă sau divulgă informațiile dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, cu excepția situațiilor în care aceste divulgări de date sunt necesare pentru a vă putea oferi serviciile solicitate.
În baza interesului nostru legitim de a face site-ul funcțional (art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR), folosim serviciile unei terțe persoane care se ocupă cu mentenanța site-ului. Cu acesta din urmă avem încheiat un acord de confidențialitate în legătură cu accesarea și prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului și, totodată, ne-am asigurat că respectă dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal.
De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră unor autorități publice, la solicitarea expresă a acestora și dacă dețin un temei legal pentru a primi informațiile; putem divulga datele și în situația în care acest lucru este impus sau permis de lege.
2. Securitatea datelor și perioada de stocare
2.1. Securitatea datelor
Pentru a preveni accesul sau dezvăluirea neautorizată, am implementat măsuri tehnice și organizatorice menite să protejeze informațiile pe care le colectăm online.
Expo Arte se angajează să protejeze informațiile cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în timp ce utilizați acest website.
Expo Arte a implementat un set de măsuri general acceptate de securitate pentru a proteja informațiile cu caracter personal împotriva pierderilor, distrugerilor, modificărilor, furturilor etc. În ciuda acestor precauții, niciun sistem de securitate nu este infailibil, astfel că nu vă putem garanta că persoane neautorizate nu vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.
Mai mult, solicităm împuterniciților (persoane care prelucrează datele în numele nostru) / furnizorilor de servicii (persoanele care se ocupă de mentenanța site-ului) să demonstreze conformitatea sistemelor lor cu GDPR.
2.2. Perioada de stocare a datelor
Prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră personale:
– pentru perioada impusă de lege (ex. documentele contabile, cum ar fi facturile emise de noi sunt arhivate conform legii timp de 10 ani);
– până la momentul la care înțelegeți să vă dezabonați de la primirea de newslettere (apăsarea butonului „dezabonare” de la finalul e-mailului);
În situația în care nu vă oferim o perioadă exactă privind prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne bazăm pe următoarele principii:
– Stocăm informațiile doar atât timp cât avem nevoie de ele pentru activitățile menționate;
– Serviciile noastre sunt proiectate de așa natură încât să nu stocăm datele dumneavoastră pentru o perioadă mai mare;
– Respectăm întotdeauna termenele impuse de dispozițiile legale;
– Evaluăm riscurile de securitate prin raportare la folosirea și stocarea datelor dumneavoastră.
3. Drepturile dumneavoastră
3.1. Dreptul de a fi informat – aveți dreptul de a fi informat la momentul colectării datelor – prezenta politică este considerată o informare pentru prelucrările datelor atunci când ne solicitați informații de interes public sau când vă înscrieți în baza noastră de date (newsletter);
3.2. Dreptul de acces – aveți dreptul de a obține de la noi, la cerere, informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră;
3.3. Dreptul la rectificare – aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal. Puteți rectifica datele în orice moment din secțiunea „Contul meu”, dacă sunteți înregistrat.
3.4. Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) – acest drept nu este unul absolut și nu se aplică în cazul acelor date care ne sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau pentru protejarea intereselor noastre legitime.
3.5. Dreptul la restricționarea procesării – puteți solicita restricționarea temporară a datelor de către noi. Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea în cazul în care:
– Contestați acuratețea datelor;
– Prelucrarea este ilegală și solicitați ca utilizarea datelor cu caracter personal să fie restricționată în loc să fie ștearsă;
– Datele trebuie păstrate pentru exercitarea sau apărarea drepturilor dumneavoastră;
3.6. Dreptul de a formula obiecții – puteți să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în funcție de situația dumneavoastră particulară. Spre exemplu, vă puteți exercita acest drept prin utilizarea butonului de dezabonare din cuprinsul e-mailurilor primite de la noi;
3.7. Drepturile legate de luarea deciziilor și profilarea automată – Expo Arte nu prelucrează date în acest mod.
4. Date de contact
Dacă aveți întrebări, sugestii sau solicitări referitoare la această politică, nu ezitați să ne contactați la datele de contact menționate mai jos.
Centrul Cultural Expo Arte, cu sediul social în București, Str. Batiștei nr. 14, sector 2.
Adresă de e-mail: dataprotection@expoarte.ro
Număr de telefon responsabil protecția datelor: 0751.219.680

Vrei să te anunțăm când mai facem un eveniment super-fain?

Abonează-te la newsletter!
Fără spam, promitem!